DEVELON: Investícia do nového nemeckého staveniska

2023-06-29

S nadhľadom, rýchlosťou a dôslednosťou

DEVELON určuje smer ďalšieho rastu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Na ploche cca 10 650 m² sa buduje moderné zákaznícke a školiace centrum DEVELON s demo priestorom na testovanie strojov pre nemecky hovoriace krajiny. Dokončenie nového sídla je naplánované na 3. štvrťrok 2024. Tým sa DEVELON dostane oveľa bližšie k svojim zákazníkom a predajcom a jasne demonštruje svoj záväzok voči Nemecku ako obchodnému miestu.

 Investment in new German site

Už spustená

Aby zákazníci nemuseli čakať, bola prevádzka na prechodnom mieste spustená už v marci 2023, takže veľké časti spolkových krajín Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko a Hesensko už môžu byť zásobované náhradnými dielmi a službami. K dispozícii je dobre vybavený nový nájomný park s najnovšou generáciou stavebných strojov na preklenutie špičiek objednávok, šetrenie vlastných kapitálových požiadaviek alebo možnosť testovať produkt počas dlhšieho časového obdobia. Skúsený predajný tím je už tiež pripravený.

Kontinuita a dôslednosť

Rozhodnutím prevziať predaj, prenájom a servis pre jasne definovanú oblasť trhu sa DEVELON v žiadnom prípade nevzďaľuje od osvedčeného a úspešného rozvoja trhu so svojimi obchodnými partnermi. V budúcnosti ich bude lepšie podporovať aj nemecky hovoriaci personál kancelárie z Mannheimu.

Najlepšie umiestnený

Celkovo plánuje DEVELON vytvoriť viac ako 40 nových pracovných miest v regióne na novom mieste. Pre zabezpečenie čo najlepších rámcových podmienok bola založená nezávislá spoločnosť HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH. Je to ďalší znak dlhodobého záväzku spoločnosti DEVELON voči Nemecku ako obchodnému miestu a podporuje jeho ambície výrazne rozšíriť svoju prítomnosť a trhovú pozíciu na nemecky hovoriacom trhu.

Už v marci 2023 mohol DEVELON predstaviť Andreasa M. Lohnera ako nového obchodného manažéra pre región D-A-CH a východnú Európu a zároveň výkonného riaditeľa HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH. Vidí, že DEVELON má do budúcnosti veľmi dobrú pozíciu: „Cieľová lokalita v Lempacher Straße aj naša prechodná lokalita v Seckenheimer Landstraße v Mannheime sú presvedčivé vďaka svojej optimálnej polohe a rýchlej dostupnosti. Rozhodnutím pre plne vybavenú prechodnú lokalitu s dielňou ktorá začne fungovať v júni, dobre zásobený sklad náhradných dielov, požičovňu, najnovšiu generáciu strojov a široký sortiment nových strojov, už teraz vieme zákazníkom a partnerom v Rhine-Neckar metropolitnom regióne poskytnúť rýchlu, pragmatickú a spoľahlivú podporu. Každý nový zákazník aktívne pomáha vytvárať viac pracovných miest v regióne.“