Concept-X

Develon neprijíma iba digitálnu technológiu, ale snaží sa o revolúciu v odvetví stavebných strojov a vytvára udržateľnú hodnotu pre zákazníkov prostredníctvom digitálnej transformácie podnikania. Za týmto účelom spoločnosť Develon implementuje projekt „Concept-X“, ktorý vedie k realizácii budúceho staveniska konvergovaním a integráciou technológií súvisiacich s IKT (informačné a komunikačné technológie) a AI (umelá inteligencia).

Concept-X je riešenie založené na technológii optimalizovanej pre budúce staveniská, ako sú napríklad úlohy automatizovaného prieskumu staveniska pomocou dronov, bezpilotná automatizácia zariadení a diaľkové ovládanie založené na 5G komunikácii. Concept-X uspokojí potreby zákazníkov a vytvorí novú pridanú hodnotu zvýšením produktivity a znížením nákladov a rizík na základe presnej a rýchlej práce na stavenisku.

X-Center

Ako jadro Concept-X je X-Center riadiacim systémom, ktorý umožňuje užívateľovi na prvý pohľad vidieť vybavenie na stavenisku a pracovisku. Terén staveniska sa zisťuje skenovaním pomocou dronov a terénne údaje získané prieskumom sa vytvárajú v 3D forme pre použitie pri zostavovaní pracovných plánov. Údaje zozbierané z rôznych miest sa analyzujú, aby sa inštruovali bezpilotné zariadenia a spravovali stroje integrovaným spôsobom. Fleet Manager X-Center navyše umožňuje užívateľovi monitorovať a diagnostikovať na diaľku dáta stroja pre efektívnu správu úloh a podporu, ako je stav zemných prác, plánovanie trasy jazdy a pracovnej oblasti, polohu stroja a stav prevádzky, stav hlavných dielov a detekcia abnormálnych signálov.

Autonómne Riešenie

Zariadenia s bezpilotným, automatizovaným riešením môžu vykonávať prácu presne a rýchlo prijímaním analyzovaných údajov z X-Center. Pracovný pohyb bezpilotných zariadení je najefektívnejšie vytvorený pomocou skutočných údajov od skúsených operátorov, aby sa dosiahla maximálna produktivita.

Bezpilotné rýpadlo implementované spoločnosťou Develon má systém rozpoznávania, odhadovania a riadenia. Rozpoznáva okolité prostredie pomocou rôznych senzorov nainštalovaných na rýpadle a autonómne odhaduje a vykonáva miestne pracovné plány, trajektóriu prevádzky a trasy jazdy. Okrem toho bezpilotné rýpadlo vykonáva prácu bezpečne a presne na základe riadiaceho systému, ktorý zabraňuje kolízii a prevráteniu. Bezpilotný kolesový nakladač má v podstate rovnaký systém ako bezpilotné rýpadlo. Upozorňujeme však, že viac technického úsilia sa odráža v určení optimálnej trasy a zaistení bezpečnosti jazdy, pretože kolesový nakladač beží častejšie ako bager. Okrem toho kolesový nakladač bez ľudskej posádky autonómne vytvára a implementuje optimálne pracovné plány prostredníctvom diaľkového ovládania zariadení a prenosu informácií o prevádzkovom stave zariadenia a pracovnom zaťažení.

Prognostika a Správa Životnosti (PHM)

Neočakávané zlyhanie zariadení znamená značné ekonomické straty a riziká na budúcej stavbe, kde sa správa vozového parku (integrované riadenie mnohých skupín zariadení) stane samozrejmosťou. PHM je technológia, ktorá umožňuje našim budúcim zariadeniam diagnostikovať ich vlastný stav a vopred upozorniť používateľov na možné zlyhanie, takže prácu možno vykonávať bez prekážok v akomkoľvek prevádzkovom prostredí. Bezpilotné zariadenia s implementovaným PHM môžu komplexne monitorovať svoj vlastný stav detekciou a analýzou stresu hlavných častí a funkcií prostredníctvom funkcie sebadiagnostiky a monitorovania vykonávaného v reálnom čase. PHM riadi rizikové faktory vopred predpovedaním zostávajúcej životnosti prostredníctvom kontroly histórie zmien stavu každej časti, ako aj celkového stavu v danom čase.

“Concept-X”: inovatívne riešenie pre budúce stavenisko

Spoločnosť Develon prispeje k pohodliu zákazníkov s diferencovanou konkurencieschopnosťou preventívnou implementáciou obchodného modelu pracoviska s maximálnou efektivitou a produktivitou prostredníctvom pracovných príkazov založených na presnom prieskume a údajoch, bezpilotných zariadení, ktoré rozpoznávajú, plánujú a fungujú autonómne, a správy stavu zariadení na základe prognostiky. Toto všetko s „Concept-X“, riešením optimalizovaným pre budúce stavenisko.